Αγγλικός Όρος
duality
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δυϊκότητα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δυϊσμός (ο)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback