Αγγλικός Όρος
dualist
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δυϊστής (ο)
Όρος
δυϊστικός-ή-ό

feedback