Αγγλικός Όρος
dualism
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυϊσμός (ο)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback