Αγγλικός Όρος
dual
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δυϊκός αριθμός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δυϊκός

feedback