Αγγλικός Όρος
dual
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δυϊκός-ή-ό

feedback