Αγγλικός Όρος
drum language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κώδικας τυμπάνου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback