Αγγλικός Όρος
download
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καθοδική
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)
Όρος
κατεβάζω
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback