Αγγλικός Όρος
D-linking
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λ-σύνδεση (η)

feedback