Αγγλικός Όρος
disharmony
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσαρμονία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback