Αγγλικός Όρος
discrimination index
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δείκτης διακριτικότητας (ο)
Πηγή
Αντωνοπούλου

feedback