Αγγλικός Όρος
discourse deixis
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δείκτες λόγου
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
δείξη λόγου
Πηγή
Crystal

feedback