Αγγλικός Όρος
dictionarian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικάριος (ο), δημιουργός λεξικών (ο)

feedback