Αγγλικός Όρος
dictionarese
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικογραφικό ιδίωμα (το)
Πηγή
Ελένη Μάντζαρη (2011)

feedback