Αγγλικός Όρος
deverbal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρηματικό παράγωγο (το)

feedback