Αγγλικός Όρος
desk dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικά γραφείου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback