Αγγλικός Όρος
dense neighbourhood
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πυκνή περιοχή/γειτονιά (η)

feedback