Αγγλικός Όρος
delicate
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεπτός
Όρος
λεπτομερής
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback