Αγγλικός Όρος
delicacy
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λεπτότητα (η), λεπτομέρεια (η)

feedback