Αγγλικός Όρος
delicacy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεπτότητα
Όρος
λεπτομέρεια
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback