Αγγλικός Όρος
degrees of comparison
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμοί σύγκρισης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback