Αγγλικός Όρος
defining vocabulary
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξιλόγιο ορισμού
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback