Αγγλικός Όρος
de-emphasis
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποέμφαση
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback