Αγγλικός Όρος
decoding dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό αποκωδικοποίησης, παθητικό λεξικό (το)

feedback