Αγγλικός Όρος
declension
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Fromkin
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κατάληξη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
κλίση (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback