Αγγλικός Όρος
declarative sentence
Πηγές
Fromkin
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δηλωτική πρόταση

feedback