Αγγλικός Όρος
declarative phonology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δηλωτική φωνολογία (η)

feedback