Αγγλικός Όρος
declarative memory
Πηγή
Robert A. Wilson & Frank C. Keil (1999)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δηλωτική μνήμη
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback