Αγγλικός Όρος
declarative knowledge
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δηλωτική γνώση
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback