Αγγλικός Όρος
declarative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Carr (2008)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δηλωτικός
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
αποφαντικός,-ή,-ό
Πηγή
Crystal (2003)

feedback