Αγγλικός Όρος
declaration
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δήλωση (η)

feedback