Αγγλικός Όρος
declaration
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Yule (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διακηρυκτική
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δήλωση (η)

feedback