Αγγλικός Όρος
decision-procedure
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διαδικασία απόφασης
Πηγή
Lyons (2002)

feedback