Αγγλικός Όρος
decision procedure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διαδικασία απόφασης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback