Αγγλικός Όρος
dechticaetiative
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτεύοντος αντικειμένου, αντιεργαστικός,-ή,-ό

feedback