Αγγλικός Όρος
deception
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξαπάτηση

feedback