Αγγλικός Όρος
de-categorialization
Πηγή
Dirk Geeraerts, ‎Hubert Cuyckens (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποκατηγοριοποίηση

feedback