Αγγλικός Όρος
debuccalized
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποστοματοποιημένος,-η,-ο

feedback