Αγγλικός Όρος
debounding
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
από-οριοθέτηση (η)
Πηγή
Φιλιππάκη-Warburton, Ε. & Σπυρόπουλος, Β. 2006

feedback