Αγγλικός Όρος
deaf children
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κωφά παιδιά

feedback