Αγγλικός Όρος
deaf
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κωφός

feedback