Αγγλικός Όρος
dead reference
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεκρή αναφορά (η)

feedback