Αγγλικός Όρος
dead example
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεκρό παράδειγμα (το)

feedback