Αγγλικός Όρος
de dicto reading
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανάγνωση/ερμηνεία ντε ντίκτο (de dicto) (η)

feedback