Αγγλικός Όρος
Davidsonian semantics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σημασιολογία του Ντέιβιντσον

feedback