Αγγλικός Όρος
daughter adjunction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσάρτηση σε θυγατρικό κόμβο (η)

feedback