Αγγλικός Όρος
dativization
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δοτικοποίηση (η)

feedback