Αγγλικός Όρος
dative subject construction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατασκευή με υποκείμενο σε δοτική (η)

feedback