Αγγλικός Όρος
dative shift
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετακίνηση δοτικής (η)

feedback