Αγγλικός Όρος
dative movement transformation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετασχηματισμός μετακίνησης δοτικής
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback