Αγγλικός Όρος
dative movement
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετακίνηση δοτικής (η)

feedback